Czy Budda był bogiem?

W słynnej historii z wczesnych pism buddyjskich pewien człowiek zapytał Buddę, czy jest bogiem. Nie, on powiedział. „Więc czym jesteś?” zapytał pytający. „Obudziłem się”, powiedział Budda.

Dzisiaj buddyści często wskazują na tę historię, aby wyjaśnić, że nie, nie czczą Buddy jako boga ani jakiegoś boskiego posłańca. Zamiast tego mówią, że był on człowiekiem, który obudził się – uzyskał oświecenie – poprzez swoje własne wysiłki. Obrazy Buddy na ołtarzach są symbolami oświeconego stanu i nauk Buddy. Kiedy buddyści kłaniają się Buddzie, nie czczą boga, lecz szanują przykład i nauki Buddy.

We wczesnych pismach świętych jest wiele rzeczy, które mogą poprzeć ten pogląd. Ostatnie słowa Buddy zapisane w kanonie Pali zostały przetłumaczone na wiele sposobów, ale we wszystkich tłumaczeniach Budda radzi mnichom, którzy się nim zajmują, aby ciężko pracowali nad swoim własnym wyzwoleniem. Nie mówi: „Módlcie się do mnie, kiedy mnie nie będzie, a was uratuję”. Mówi: „Wszystkie uwarunkowane zjawiska są nietrwałe, starajcie się pilnie.”

Z drugiej strony, wczesne pisma święte przypisuj¡ Buddzie pewne boskie moce, sugeruj¡c, „e wielu wczesnych buddystów nie chciało widzie¢ go jako innego człowieka. Chociaż w buddyzmie nie ma wszechmocnego boga-twórcy, Budda żył w kulturze politeizmu, a niektóre z tych politeizmów znajdują odzwierciedlenie we wczesnych tekstach w opowieściach Buddy o obcowaniu z bogami. Jednak sami bogowie są uwięzieni w samsarze i nie odgrywają żadnej roli w pomaganiu jednostkom w osiągnięciu oświecenia. Opowieści o bogach i innych mitycznych istotach w kanonie Pali można docenić jako bajki.

Nauki Mahajany i Wadżrajany obejmują wiele niebiańskich buddów i istot przypominających bóstwa bodhisattwów, które reprezentują aspekty naszej oświeconej natury.

W słynnej opowieści, w której Budda zaprzeczył, że jest bogiem, zaprzeczył również, że jest istotą ludzką. Jak to? Wyjaśnił, że nie jest już dłużej ograniczony do tożsamości, jak każdy inny rodzaj istoty. Porównał się do lotosu, który jest zakorzeniony w wodzie i błocie, ale kwitnie w czystym powietrzu, nieskażony błotnistą wodą, w której rosła. W ten sam sposób, jak powiedział, urodził się na świecie i dorastał na świecie, ale wzniósł się ponad uwarunkowany świat i był przez niego nietknięty. „Pamiętajcie mnie jak się obudziłem”, powiedział swojemu pytającemu. Innymi słowy, jako istota oświecona, Budda został wyzwolony z czepiania się iluzorycznego poczucia siebie i cierpienia, które czepianie się powoduje.